فیلتر روغن المنتی SF7197

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 67mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر
تویوتا - Toyota
کمری (XV50)
کمری هیبرید
راو4
راو4
آریون
آریون
لکسوس - Lexus
RX350
RX350
RX200T
NX200
NX300
GS250
ES250
ES350
ES350
IS200T
IS300H