ویدیو های سرکان

مرکز آموزش فیلتر سرکان با هدف آگاه سازی عموم مردم در خصوص شناخت و انتخاب فیلترهای خودرو راه اندازی شده است این مرکز سعی دارد با تهیه مقاله های آموزشی،پادکست ها و فیلم های مختلف آموزشی باورهای غلط مردم را نسبت به فیلترها و سرویس های دوره ای خودرو تغییر دهد مطمئنا با تعویض به موقع فیلتر و انجام سرویسها دوره ای همه ما می توانیم هم در سلامت شهر مان و هم درسلامت نگه داشتن خودرو گامی موثر برداریم اگر می خواهید بدانید بهترین زمان برای تعویض فیلترهای چه موقعی می باشد؟ اگر علاقه دارید بدانید چه معیارهایی برای انتخاب فیلتر می تواند موثر باشد؟ اگر دوست دارید بدانید که اجزای داخلی یک فیلتر روغن چیست؟ پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

نمایش ویدیو ها