فیلتر روغن پیچی از اجزای مختلفی تشکیل شده است، در این فیلم می‌توانید تمامی بخش های فیلتر روغن پیچی را با جزئیات و توضبحات مشاهده نمایید.


8 بهمن 1400

از اهمیت فیلترها در خودرو باخبر هستید؟ آیا می‌دانید عدم تعویض به موقع فیلتر چه مشکلاتی را در موتور خودرو شما ایجاد می‌کند؟


8 بهمن 1400

برای داشتن بهترین انتخاب فیلتر روغن ماشین باید به استاندارد و ویژگی‌های ظاهر فیلتر توجه کنید. در این ویدئو این راه‌ها گفته شده است.


8 بهمن 1400

فیلتر روغن در خودرو دو نوع فیلتر روغن پیچی و فیلتر روغن المنتی هستند. در این فیلم می‌توانید شکل ظاهری دو نوع فیلتر روغن ماشین را مشاهده کنید.


8 بهمن 1400

چه زمانی بهترین زمان برای تعویض فیلتر روغن ماشین است؟ در این ویدئو همکار سرویسکار ما به این سوال جواب داده است.


8 بهمن 1400

فیلتر روغن خوب باید دارای کد استاندارد و جنس خوب واشر باشد. غرشدگی و جوش نامناسب نداشته باشد. در فیلم مشخصات انتخاب یک فیلتر روغن را ببینید.


8 بهمن 1400

فیلتر هوای ماشین حتما باید عوض شود تا از مشکلاتی مانند مصرف بنزین بالا، کم شدن قدرت ماشین، آلودگی هوا جلوگیری شود. فیلتر سرکان دارای ضمانت.


8 بهمن 1400

تعویض روغن و تعویض فیلتر باهم انجام می‌دهید؟ در این فیلم درباره تعویض همزمان فیلتر روغن هنگام تعویض روغن گفته شده است.


8 بهمن 1400

سرکان بعد از چهل سال از گذشته تا امروز از ماشین‌های قدیمی تا ماشین‌های جدید و به‌روز در کنار شما و ماشین‌ها


8 بهمن 1400

فیلتر هوا در سلامت خودرو اهمیت دارد. حتما قبل از سفر فیلتر هوا ماشین بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.


8 بهمن 1400

انجام به‌موقع سرویس ماشین بسیار مهم است. آیا می‌دانید بهترین زمان برای سرویس ماشینتان چه زمانی است؟ ویدئو بالا برای پیدا کردن جواب ببینید.


8 بهمن 1400

بسته به کارکرد ماشین و شرایط رانندگی می توانید بهترین زمان سرویس دوره ای برای ماشین پیدا کنید. حتما به دفترچه راهنمای ماشین هم مراجعه کنید.


8 بهمن 1400