12 / 2

فیلتر سرکان درتلاش است که...

تولید فیلتر با استفاده از فناوری های مدرن

تولید فیلتر با استفاده از فناوری های مدرن نظیر نانو را افزایش دهد و این فناوری را در حوزه فیلتر های صنعتی نظیر نیروگاه و صنایع سیمان گسترش دهد .

شرکت تولیدی و صنعتی فیلتر سرکان محورهای زیر
را برای دستیابی در افق بلند مدت سرلوحه خود قرار می دهد

سیستم یكپارچه توزیع الكترونیكی-اینترنتی را  ارتقا دهد تا عاملیت فروش رسمی سریعتر با مدیران تماس گرفته و محصول مورد نیاز در كوتاهترین زمان ممكن به مشتری برسد .

شرکت تولیدی و صنعتی فیلتر سرکان با بیش از نیم قرن سابقه طراحی و تولید انواع فیلتر خودرو درعرصه صنعت کشور به عنوان یکی از مطرح ترین برندها ی شناخته شده بازار ،برای دستیابی به سطح نقص صفر، بهبود مستمر فرایندها، وپیشگیری از خطاها ، استانداردIATF۱۶۹۴۹ را بعنوان سیستم مدیریت کیفیت خود برگزیده است.