فیلتر روغن پیچی SF7248

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 94
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
ام وی ام - چری
315
X22
X55
تیگو 7
آریزو 5 توربو