فیلتر خشک کن پیچی SF5504

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر خشک کن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 167.3mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 100mm نوع فیلتر 110.7mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 136mm نوع فیلتر M 39 X 1.5
ولوو - Volvo
NL 12 - 420
NL 10 - 340
NH 12 - 460
NH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 340
FH 12 - 500
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 16 - 750
FH 16 - 700
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 610
FH 16 - 600
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 550
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 520
FH 16 - 470
F 12
F12
B 12
B7
B7 R MKIII
B 7 R MKII
ایوکو - Iveco
یوروکارگو(ii) -ML180E 28
یوروکارگو (ii) - ML180E 24
یوروکارگو (i) - ML180E 28
یوروکارگو (i) - ML180E 24
یورو تک - 440E42
یورو تک - 440E34
یورو تک - 440E38
یورو تراکر 380E47
یورو تراکر 720E47
یورو تراکر 440E47
یورو تراکر 380E34
یورو تراکر 380E37
یورو تراکر 380E42
یورو تراکر 720E37
یورو تراکر 720E42
یورو تراکر 440E42
یورو تراکر 440E37
یورو تراکر 720E48
یورو تراکر 380E44
یورو تراکر 440E44
یورو تراکر 720E44
یورو تراکر 380E38
یورو تراکر 440E38
یورو تراکر 720E38
توربو استار 330
توربو استار 330
استرالیس AS440S48T/P
استرالیس AS440S50T/P
سایپا دیزل - Saipa Disel
بادسان EM6
سینو تراک - Sinotruk
هوو - FARAZ
هوو - 3237
فاو - Faw
J6 - CA4180 (4*2)
J6 - CA4250 (6*4)
J6 - CA3250 (6*4)
مرسدس بنز - Mercedes Benz
آکسور نسل 1 - 1843
آکسور نسل 1 - 2543
آکسور نسل 1 - 1840
آکسور نسل 1 - 2540
آکسور نسل 1 - 1835
آکسور نسل 1 - 2535
آکتروس نسل 2 - 3351
آکتروس نسل 2 - 1850
آکتروس نسل 2 - 2050
آکتروس نسل 2 - 2550
آکتروس نسل 2 - 2650
آکتروس نسل 2 - 3250
آکتروس نسل 2 - 4150
آکتروس نسل 2 - 3350
آکتروس نسل 2 - 1848
آکتروس نسل 2 - 1848 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2048
آکتروس نسل 2 - 2048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2448 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2548
آکتروس نسل 2 - 2548 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2648
آکتروس نسل 2 - 2648 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3248
آکتروس نسل 2 - 3248 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3348
آکتروس نسل 2 - 3348 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4148
آکتروس نسل 2 - 4148 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1846
آکتروس نسل 2 - 2546
آکتروس نسل 2 - 1846 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2046
آکتروس نسل 2 - 2046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2446 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2546 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2646
آکتروس نسل 2 - 2646 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3246
آکتروس نسل 2 - 3246 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3346
آکتروس نسل 2 - 3346 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4146
آکتروس نسل 2 - 4146 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1844
آکتروس نسل 2 - 1844 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2044
آکتروس نسل 2 - 2044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2444 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2544
آکتروس نسل 2 - 2544 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2644
آکتروس نسل 2 - 2644 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3244
آکتروس نسل 2 - 3244 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3344
آکتروس نسل 2 - 3344 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4144
آکتروس نسل 2 - 4144 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1841
آکتروس نسل 2 - 2541
آکتروس نسل 2 - 1841 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2041
آکتروس نسل 2 - 2041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2441 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2541 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2641
آکتروس نسل 2 - 2641 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3241
آکتروس نسل 2 - 3241 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3341
آکتروس نسل 2 - 3341 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4141
آکتروس نسل 2 - 4141 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2038
آکتروس نسل 2 - 1836
آکتروس نسل 2 - 2536
آکتروس نسل 2 - 1836 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2036
آکتروس نسل 2 - 2036 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2436 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2536 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2636
آکتروس نسل 2 - 2636 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3236
آکتروس نسل 2 - 3236 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3336
آکتروس نسل 2 - 3336 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1832
آکتروس نسل 2 - 1832 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2032
آکتروس نسل 2 - 2032 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2432 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2532
آکتروس نسل 2 - 2532 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2632
آکتروس نسل 2 - 2632 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3232
آکتروس نسل 2 - 3232 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3332
آکتروس نسل 2 - 3332 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3331
آکتروس نسل 1- 2657
آکتروس نسل 1- 2653
آکتروس نسل 1- 1848
آکتروس نسل 1- 2048
آکتروس نسل 1- 2548
آکتروس نسل 1- 2648
آکتروس نسل 1- 3348
آکتروس نسل 1- 4148
آکتروس نسل 1- 1846
آکتروس نسل 1- 2046
آکتروس نسل 1- 2546
آکتروس نسل 1- 2646
آکتروس نسل 1-3246
آکتروس نسل 1- 3346
آکتروس نسل 1- 4146
آکتروس نسل 1- 4143
آکتروس نسل 1- 1843
آکتروس نسل 1- 1943
آکتروس نسل 1- 2043
آکتروس نسل 1- 2543
آکتروس نسل 1- 2643
آکتروس نسل 1- 3243
آکتروس نسل 1- 3343
آکتروس نسل 1- 1840
آکتروس نسل 1- 2040
آکتروس نسل 1- 2540
آکتروس نسل 1- 2640
آکتروس نسل 1- 3240
آکتروس نسل 1- 3340
آکتروس نسل 1- 4140
آکتروس نسل 1- 2038
آکتروس نسل 1- 1835
آکتروس نسل 1- 2035
آکتروس نسل 1- 2535
آکتروس نسل 1- 2635
آکتروس نسل 1- 3235
آکتروس نسل 1- 3335
آکتروس نسل 1- 2031
آکتروس نسل 1- 1831
آکتروس نسل 1- 2531
آکتروس نسل 1- 2631
آکتروس نسل 1- 2831
آکتروس نسل 1- 3231
آکتروس نسل 1- 3331
آتگو نسل 1 - 1333(970)
آتگو نسل 1 - 1023 (970)
آتگو نسل 1 - 1223 (970)
آتگو نسل 1 - 1225 (976)
آتگو نسل 1 - 1225 (970)
آتگو نسل 1 - 1228 (970)
آتگو نسل 1 - 1323 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1323 (970)
آتگو نسل 1 - 1325 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1325 (970)
آتگو نسل 1 - 1328 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1525 (970)
آتگو نسل 1 - 1528 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1528 (970)
آتگو نسل 1 - 1533 (970)
آتگو نسل 1 - 1833 (950)
آتگو نسل 1 - 2533 (953)
آتگو نسل 1 - 2533 (952)
آتگو نسل 1 - 2633 (953)
آتگو نسل 1 - 2633 (952)
آتگو نسل 1 - 1828 (950)
آتگو نسل 1 - 1928 (950)
آتگو نسل 1 - 2228 (950)
آتگو نسل 1 - 2528 (952)
آتگو نسل 1 - 2528 (953)
آتگو نسل 1 - 2628 (953)
آتگو نسل 1 - 2628 (952)
آتگو نسل 1 - 828 F (970)
آتگو نسل 1 - 928 (970)
آتگو نسل 1 - 925 (970)
آتگو نسل 1 - 1823 (950)
آتگو نسل 1 - 1923 (950)
آتگو نسل 1 - 2223 (950)
آتگو نسل 1 - 2523 (952)
آتگو نسل 1 - 2523 (953)
آتگو نسل 1 - 823 (970)
آتگو نسل 1 - 923 (970)
O - 457
C - 457
NL 12 - 420
NL 10 - 340
NH 12 - 460
NH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 340
FH 12 - 500
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 16 - 750
FH 16 - 700
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 610
FH 16 - 600
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 550
FH 16 - 540