فیلتر خشک کن دستگاهی است که در سیستم HVAC استفاده می شود و ترکیبی از فیلتر و خشک کن (یا درایر) هستند. همان طور که می دانید، فیلتر برای از بین بردن ذراتی مانند کثیفی، فلز یا تراشه از کنترل جریان مبرد استفاده می شود. دستگاه کنترل جریان مبرد می تواند شیر انبساط ترموستاتیک یا به سادگی یک لوله مویرگی باشد. گاهی اوقات از فیلتر به عنوان صافی نیز یاد می شود. بسیار مهم است که این ذرات فیلتر شده و از ورود آنها به دستگاه اندازه گیری جلوگیری شود. می تواند باعث انسداد جریان عبور مبرد در شیر انبساط شود و باعث عملکرد نادرست سیستم شود.