فیلتر کابین تخت SF1285

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  212mm عرض 194.5mm ارتفاع 30mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
تویوتا - Toyota
کمری (XV40)
کمری (XV50)
کمری هیبرید (XV50)
راو4 (XA30)
راو4 (AX40)
آریون (XV40)
آریون (XV50)
کرولا (E140 - E150)
کرولا (E140 - E150)
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E160 - E170 - E180)
یاریس 1300CC (XP90)
یاریس 1500CC (XP130)
یاریس 1500CC (XP150)
هایلوکس (AN10)
هایلوکس دیزل (AN10 )
هایلوکس (AN20)
هایلوکس دیزل (AN20)
هایلوکس (AN30)
هایلوکس دیزل (AN30)
پرادو 6 سیلندر (j120 )
پرادو 6 سیلندر (j125)
پرادو 4 سیلندر (j120 )
پرادو 4 سیلندر (j125)
پرادو 4 سیلندر (j155)
پرادو 6 سیلندر (j150)
لندکروز 6سیلندر (j200)
لندکروز 8سیلندر (j200)
لندکروز 6سیلندر (j200)
لندکروز 8سیلندر (j200)
لندکروز 8سیلندر (j200)
FJ کروز (XJ10)
فورچونر 2700CC (AN50)
فورچونر 4000CC (AN60)
فورچونر 4000CC (AN50)
هایس (H200)
هایس (H200)
لکسوس - Lexus
RX350 (AL10)
NX200 (AZ10)
NX300 (AZ10)
CT200 (ZWA10)
ES250 (XV60)
ES350 (XV60)
ES350 (XV40)
LX570 (J200)
LS460 (XF40)
IS200T (XE30)
IS250 (XE30)
IS300H (XE30)
IS300 (XE20)
IS350 (XE20)