فیلتر هوا استوانه‌ای SF1480

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 392mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 137mm نوع فیلتر 280mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercides Benz
L - 1943
L - 2624 IV
L - 1924 IV
L - 2630 IV
L - 2624 IV
L - 1924 IV
L - 2630 IV
L - 2624 III
L - 1924 III
L - 2630 III