فیلتر هوا تخت SF978

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  323mm عرض 155mm ارتفاع 62mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
پژو - Peugeot
پارس 16 سوپاپ
سیتروئن - Citroen
زانتیا 1800CC
زانتیا 2000CC