فیلتر هوا استوانه‌ای SF966

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 470mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر 192.5mm نوع فیلتر 381mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
G112
G112
P112
P112
R112
R112
T112
T112
T112
T112