فیلتر هوا تخت SF939

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  298.5mm عرض 100.5mm ارتفاع 50mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
ایرانخودرو - IKCO
سمند XU7
سورن XU7
پژو - Peugeot
XU7- GLX 405
پارس XU7