فیلتر هوا استوانه‌ای SF935

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 465mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 192.5mm نوع فیلتر 301.5mm نوع فیلتر NO
ایوکو - Iveco
یورو تراکر - (720 E37)
یورو تراکر - (380 E42)
یورو تراکر - (380 E 37)
یورو تراکر - (380 E 34)
یورو تراکر - (720 E 42)
یورو تراکر - (440 E 42)
یورو تراکر - (440 E 37)