فیلتر سوخت پیچی SF8851

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 89mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56.3mm نوع فیلتر 65mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 82mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
ایسوزو - Isuzu
NKR