فیلتر سوخت پیچی SF8849

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 116mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 78mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
سیترا
مینی بوس - C140S
مینی بوس - C140
مینی بوس - C140UE