فیلتر سوخت پیچی SF8802

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 125mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 78mm نوع فیلتر M 16 * 1.5
اسکانیا - Scania
T113
T112
T112
T112
T112
R113
R112
R112
P113
P112
P112
G112
G112
آمیکو - Amico
M5.2
سایپا دیزل - Saipa Diesel
بادسان - EM6
فوتون - Foton
فوتون
ولوو - Volvo
N 10
N 12
F 12
F 12