فیلتر روغن المنتی SF7793

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  0 عرض 0 ارتفاع 70mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 24mm نوع فیلتر 66mm نوع فیلتر NO
ایرانخودرو - IKCO
رانا
سمند TU5
دانگ فنگ - DongFeng
H30 کراس
پژو - Peugeot
SLX -TU5 405