فیلتر روغن پیچی SF7780

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 260mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 1/8 - 16 UN
رنو - Renault
میدلام نسل 1 - 270.12 dCi
میدلام نسل 1 - 270.13 dCi
میدلام نسل 1 - 270.14 dCi
میدلام نسل 1 - 270.16 dCi
میدلام نسل 1 - 270.18 dCi