فیلتر روغن پیچی SF7734

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 78
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر M 18 × 1.5
اپل - Opel
آسترا F - (T92)
وکترا (A)
کورسا B ( S93)
دوو - Daewoo
سیلو (4USI)
ریسر
اسپرو