فیلتر روغن پیچی SF7237

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 102mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
تویوتا - Toyota
لندکروز 6سیلندر (j100)
فورچونر 4000CC (AN60)
فورچونر 4000CC (AN50)
پرادو 6 سیلندر (j120)
پرادو 6 سیلندر (j125)
لندکروز 6سیلندر (j200)
لندکروز 8سیلندر (j100)
لندکروز 8سیلندر (j200)