فیلتر روغن المنتی SF7209

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  104mm عرض NO ارتفاع
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 42mm نوع فیلتر 82.3mm نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
سری 3 (E46) - 320i
سری 3 (E46) - 323i
سری 3 (E46) - 325i
سری 3 (E46) - 330i
سری 5 (E60) - 520i
سری 5 (E60) - 525i
سری 5 (E60) - 530i
سری 7 (E66) - 730I
ٓX3 (E83) - 25i
ٓX3 (E83) - 30i