فیلتر روغن المنتی SF7208

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 79mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 30.8mm نوع فیلتر 71mm نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
سری 1 – 120i (E87)
سری 1 – 120i (E87)
سری 1 (E87) 118i
سری 1 (E87) 118i
سری 1 (E88) 120i
سری 3 (E46) 318i
سری 3 (E90) 320i
سری 3 (E92) 320i
سری 3 (E93) 320i
X1 (E84) 18i