فیلتر روغن المنتی SF7198

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 80.5mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 28.2mm نوع فیلتر 66.9mm نوع فیلتر NO
تویوتا - Toyota
پرادو 6 سیلندر (j150)
لندکروز 6سیلندر (j200)
FJ کروز (XJ10)
لکسوس - Lexus
LS460 (XF40)
IS250 (XE30)
IS300 (XE20)
IS350 (XE20)