فیلتر روغن المنتی SF7198

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  عرض ارتفاع 80.5mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 28.2mm نوع فیلتر 66.9mm نوع فیلتر NO
تویوتا - Toyota
پرادو 6 سیلندر (j150)
لندکروز 6سیلندر (j200)
FJ کروز (XJ10)
لکسوس - Lexus
LS460 (XF40)
IS250 (XE30)
IS300 (XE20)
IS350 (XE20)