فیلتر روغن پیچی SF7192

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 90
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 72 نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
ام جی - MG
MG 350
MG 360
MG 360T
MG 550
MG 6
MG 3