فیلتر روغن المنتی SF7191

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 109mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 25.5mm نوع فیلتر 65mm نوع فیلتر
هیوندای - Hyundai
جنسیس 3800CC
جنسیس کوپه
آزرا
وراکروز