فیلتر روغن المنتی SF7190

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 116mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 32mm نوع فیلتر 63.5mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes Benz
S280 (W220)
CLK240 (C209)
C240 (W203)
E240 (W211)
ML320 (W163)
E320 (W211)
ویتو II 119 (639)
ML350 (W163)
ML350
S350 (W220)
SL500 (R230)
SL500 (R230)
CLS500 (C216)
CLS350 (C219)
CLS350 (C219)
C350 (W203)
C55 (W203)
CLS500 (C219)
S350 (W221)
SL350 (R230)
SL350 (R230)
CL500 (C216)
S500 (W221)
GL450 (X164)
E500 (W211)
E350 CGI (W211)
E350 (A207)
C350 بلو افیشنسی (W204)
E350 (W212)
SLK350 (R171)
SLK350 (R171)
E350 (W211)
GLK350 (X204)
C350 (W204)
CLC350 (C203)
E300 (W212)
GLK280 (X204)
C300 (W204)
C280 (W204)
E280 (W211)
SLK280 (R171)
SLK300 (R171)
E250 (W212)
E230 (W211)
C250 (W204)
C230 (W204)
C230 (W203)
CLC230 (C203)
(906) اسپیرینتر 314 II
CLK350 (C209)
C280 (W203)
CLK280 (C209)
S500 (W220)