فیلتر روغن پیچی SF7177

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع NO
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
سانگ یانگ - SsangYong Motor
تیوولی