فیلتر روغن پیچی SF7133

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 74mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56.3mm نوع فیلتر 65mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 69.5mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
ام وی ام - چری
110
110S
دوو - Daewoo
ماتیز -M100 - M150
ماتیز - M100 - M150
لیفان - Lifan
X60
X50
X50
520I
620I 1800CC