فیلتر روغن پیچی SF7132

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 104
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 77.2mm نوع فیلتر 86mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
سایپا - Saipa
زامیاد Z28 دیزل