فیلتر روغن پیچیSF7117

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 142mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 65mm نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 102mm نوع فیلتر M 26 × 1/5
هیوندای - Hyundai
مایتی - کامیونت