فیلتر روغن پیچی SF7103

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 260mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 3/8 - 16 UN
رنو - Renault
T 520
T 480
T 460
پرمیوم - HR 460 DXI
پرمیوم - HD 460 Dxi
پرمیوم - HL 460 DXi
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HL 440 DXi
پرمیوم - HD 380 Dxi
پرمیوم - HL 380 DXi
پرمیوم - HR 380 DXI