فیلتر هوای تخت SF1616

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  242mm عرض 176mm ارتفاع 45mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
تویوتا - Toyota
کرولا (E140 - E150)
کرولا (E140 - E150)
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E160 - E170 - E180)
یاریس 1300CC (XP90)