فیلتر کابین تخت SF1473

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  259mm عرض 200mm ارتفاع 25mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
برلیانس - Brilliance
1500CC H320
1500CC H330
1500CC C3 کراس
V5
1650CC H320
1650CC H330
1650CC C3 کراس