فیلتر هوا تخت SF1471

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  294mm عرض 182mm ارتفاع 56mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
سری 7 730I (E66)
سری 7 730I (E66)
سری 7 735I (E66)
سری 7 740I (E66)
سری 7 745I (E66)
سری 7 750I (E66)