فیلتر کابین تخت SF1469

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  231mm عرض 193mm ارتفاع 29mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
برلیانس - Brilliance
H220
H230
زوتی - Zotye
Z300 1500CC
Z300 1600CC