فیلتر هوا تخت SF1468

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  295mm عرض 231mm ارتفاع 49mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
بی ام وی - BMW
سری 5 520I (E60)
سری 5 525I (E60)
سری 5 530I (E60)
سری 5 520I (E60)
سری 5 523I (E60)
سری 5 530I (E60)
سری 5 525I (E60)
سری 6 630I (E64)
سری 6 630I (E63)
سری 5 523I (E60)
سری 5 525I (E60)
سری 5 530I (E60)
سری 6 630I (E64)
سری 6 630I (E63)