فیلتر هوا تخت SF1463

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  319mm عرض 257mm ارتفاع 60mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
فوتون - Foton
تون لندر بنزینی (E3)
تون لندر بنزینی (E3)
تون لندر دیزل (E3)