فیلتر کابین تخت SF1436

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  240mm عرض 194mm ارتفاع 19mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
کیا - Kia
سراتو 1600cc (YD)
سراتو 2000cc (YD)
هیوندای - Hyundai
النترا 1800CC (MD)