فیلتر هوای استوانه‌ای SF1391

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 382mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 172mm نوع فیلتر 195±2mm نوع فیلتر NO
ایوکو - Iveco
یورو تراکر - 720 E37
یورو تراکر - 380 E42
یورو تراکر - 380 E 37
یورو تراکر - 380 E 34
یورو تراکر - 720 E 42
یورو تراکر - 440 E 42
یورو تراکر - 440 E 37