فیلتر هوا استوانه‌ای SF1374

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 411mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 213mm نوع فیلتر 327mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 540
FH II - 420
FH II - 420
FH II - 460
FH II - 460
FH II - 500
FH II - 500
FH II - 540
FH II - 540