فیلتر هوای استوانه‌ای SF1371

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 531mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 173mm نوع فیلتر 245mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
DORSA
Maral - 4214
Maral - 4214