فیلتر هوا تخت SF1328

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  276.5 عرض 187 ارتفاع 52.7
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
مزدا - Mazda
جدید 3 (BL)
3 (BK)
3 جدید (BL)
3 (BK)