فیلتر هوا تخت SF1323

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  316.5mm عرض 193mm ارتفاع 41mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
تویوتا - Toyota
کمری گرند (XV30)
کمری گرند (XV30)
لکسوس - Lexus
RX350 (XU30)