فیلتر هوا تخت SF1296

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  332mm عرض 101.5mm ارتفاع 58mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
ایرانخودرو - IKCO
دنا
دنا پلاس
سمند EF7
سورن EF7
سمند TU5