فیلتر هوا استوانه‌ای SF1225

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 377mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 105.5mm نوع فیلتر 197mm نوع فیلتر NO
دانگ فنگ - Dong Feng
سیترا - مینی بوس C140