فیلتر هوا تخت SF1127

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  352mm عرض 135mm ارتفاع 50mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes
S280 (W220)
CLK240 (C209)
C240 (W203)
E240 (W211)
E320 (W211)
S350 (W220)
SL500 (R230)
S500 (W220)
CLK280 (C209)
C280 (W203)
CLK350 (C209)
CLC230 (C203)
C230 (W203)
C230 (W204)
C250 (W204)
E230 (W211)
E250 (W212)
SLK300 (R171)
SLK280 (R171)
E280 (W211)
C280 (W204)
C300 (W204)
GLK280 (X204)
E300 (W212)
CLC350 (C203)
C350 (W204)
GLK350 (X204)
ML350 (W164)
SLK350 (R171)
E350 (W211)
E350 (W212)
C350 بلو افیشنسی (W204)
E350 (A207)
E350 CGI (W211)
E500 (W211)
GL450 (X164)
S500 (W221)
CL500 (C216)
SL500 (R230)
SL350 (R230)
SL350 (R230)
S350 (W221)
CLS500 (C219)
C55 (W203)
C350 (W203)
CLS350 (C219)
CLS350 (C219)
CLS500 (C219)