نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  280 عرض 167.5 ارتفاع 34
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر nO
نیسان - Nissan
تینا (J32)
ماکسیما (A33)
مورانو (Z50)
مورانو جدید (Z51)