فیلتر هوا تخت SF1108

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  280mm عرض 167.5mm ارتفاع 34mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
نیسان - Nissan
تینا (J32)
ماکسیما (A33)
مورانو (Z50)
مورانو جدید (Z51)