فیلتر هوا SF951

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 200mm نوع فیلتر 370mm نوع فیلتر NO
کوماتسو - Komatsu
کامیون کوماتسو D155