فیلتر هوا تخت SF1254

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  173mm عرض 138.5mm ارتفاع 75mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
رنو - Renault
داستر (HS)
تندر (L90)
سیمبل (III)
تندر اتوماتیک (L90)
ساندرو (B90)
ساندرو استپ وی (II)