فیلتر هوا استوانه‌ای SF1357

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 452mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر 203mm نوع فیلتر 280mm نوع فیلتر
فاو - FAW
فاو J6 (CA3250 (6*4))
فاو J6 (CA4250 (6*4))
فاو J6 (CA4180 (4*2))
سینو تراک - SITRAK
هوو (FARAZ)